noBody's perfect
Wat
Wie
Waarom
Nieuws
Foto's
Contact
Belang van bewegen
BMI bij kinderen
Tips voor ouders
BMI bij kinderen

BMI bij kinderen

Aangepaste body mass index (BMI) bij kinderen
De BMI bij kinderen verandert met de leeftijd omdat de hoeveelheid lichaamsvet tijdens de kinderjaren verandert en daarnaast is de BMI geslachtsafhankelijk. Het is daarom niet mogelijk de BMI classificatie van volwassenen bij kinderen te gebruiken. Bij de geboorte is de gemiddelde BMI het laagst, 13 kg/m2. Daarna neemt de gemiddelde BMI toe tot 17 kg/m2 op 1-jarige leeftijd, vervolgens neemt de gemiddelde BMI weer af tot 15,5 kg/m2 op 6-jarige leeftijd, om vervolgens weer toe te nemen tot 21 kg/m2 op 20-jarige leeftijd. Bij kinderen wordt daarom een op de leeftijd aangepaste BMI aangeraden die is afgeleid van de BMI-indeling bij volwassenen van 25,0-29,9 kg/m2 voor overgewicht en > 30 kg/m2 voor obesitas. De International Obesity Task Force heeft in 2000 op basis van zes grote representatieve nationale groeistudies (uit Brazilië, Groot-Brittannië, Hong Kong, Nederland, Singapore en de Verenigde Staten) aangepaste BMI’s voor kinderen opgesteld. Deze aangepaste BMI’s worden nu internationaal voor de bepaling van de afkappunten voor overgewicht en obesitas bij kinderen aanbevolen (zie figuur 2.5). Een diëtist of arts zal ook altijd naar het individuele kind kijken voordat de diagnose wordt gesteld.
 
Figuur 2.5: Internationale afkapwaarden voor de BMI bij kinderen van 2 t/m 18 jaar met overgewicht en obesitas

leeftijd (in jaren)
jongens/mannen
meisjes/vrouwen
BMI 25 kg/m2
BMI 30 kg/m2
BMI 25 kg/m2
BMI 30 kg/m2
2
18,41
20,09
18,02
19,81
2,5
18,13
19,80
17,76
19,55
3
17,89
19,57
17,56
19,36
3,5
17,69
19,39
17,40
19,23
4
17,55
19,29
17,28
19,15
4,5
17,47
19,26
17,19
19,12
5
17,42
19,30
17,15
19,17
5,5
17,45
19,47
17,20
19,34
6
17,55
19,78
17,34
19,65
6,5
17,71
20,23
17,53
20,08
7
17,92
20,63
17,75
20,51
7,5
18,16
21,09
18,03
21,01
8
18,44
21,60
18,35
21,57
8,5
18,76
22,17
18,69
22,18
9
19,10
22,77
19,07
22,81
9,5
19,46
23,39
19,45
23,46
10
19,84
24,00
19,86
24,11
10,5
20,20
24,57
20,29
24,77
11
20,55
25,10
20,74
25,42
11,5
20,89
25,58
21,20
26,05
12
21,22
26,02
21,68
26,67
12,5
21,56
26,43
22,14
27,24
13
21,91
26,84
22,58
27,76
13,5
22,27
27,25
22,98
28,20
14
22,62
27,63
23,34
28,57
14,5
22,96
27,98
23,66
28,87
15
23,29
28,30
23,94
29,11
15,5
23,60
28,60
24,17
29,29
16
23,90
28,88
24,37
29,43
16,5
24,19
29,14
24,54
29,56
17
24,46
29,41
24,70
29,69
17,5
24,73
29,70
24,85
29,84
18
25
30
25
30

 
Bron: Cole T.J., Bellizzi M.C., Flegal K.M. et al. (2000). Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide: international survey. BMJ 320: 1240-1243.
Vervolg body mass index (BMI) bij kinderen in het verloop van de tijd
Bij de begeleiding / behandeling van kinderen met overgewicht of obesitas is het gewenst (naast de bekende groeidiagrammen) de BMI in het verloop van de tijd te volgen.
De berekende BMI van het kind kan daarvoor worden uitgezet in de diagrammen met de internationale aangepaste body mass index (zie figuur 2.4).
Daarnaast kan worden berekend hoeveel procent de BMI van het kind boven de gemiddelde BMI voor leeftijd ligt. Hierdoor kan een indicatie worden verkregen van de mate van overgewicht of obesitas (zie figuur 2.6 en 2.7).
 
 
Figuur 2.6: Berekening afwijking individuele BMI van de gemiddelde BMI voor leeftijd (5)

 
            Afwijking individuele BMI =                              BMI van het kind                             x 100%                                         
                                                           gemiddelde BMI (P50) voor leeftijd (zie figuur 2.7)
 

 
 
Figuur 2.7: Gemiddelde BMI (P50) voor leeftijd voor Nederlandse jongens en meisjes naar aanleiding van de 4e landelijke groeistudie (6)

jongens
gemiddelde BMI (P50) voor leeftijd
leeftijd (in jaren)
meisjes
gemiddelde BMI ((P50) voor leeftijd
16,4
2
16,1
15,9
3
15,7
15,6
4
15,5
15,5
5
15,4
15,5
6
15,5
15,6
7
15,7
15,8
8
16,0
16,1
9
16,3
16,4
10
16,7
16,8
11
17,2
17,3
12
17,8
17,9
13
18,5
18,5
14
19,2
19,2
15
19,8
19,9
16
20,3
20,4
17
20,8
20,9
18
21,2
21,4
19
21,5
21,8
20
21,8
22,1
21
22,1

 
Bron: Fredriks A.M., Buuren S. van, Wit J.M. et al. (2000). Body index measurements in 1996-7 compared with 1980. Arch. Dis. Child. 82: 107-112.