noBody's perfect
Wat
Wie
Waarom
Nieuws
Foto's
Contact
Dansactiviteiten buitenschoolseopvang
Groepslessen
Individueel sporten
Dans- en fitnessclub VTB instellingen
Info en sportcursus voor op basisscholen
Ouder-kind sporten
Ondersteunende begeleiding
Ondersteunende begeleiding

Ondersteunende begeleiding: 

·        Intake gesprek

·        A.d.h.v. hulpvraag van cliënt handelplan uitschrijven met doelen.

·        1x of 2x per week ondersteunende begeleiding van pedagoog

·        Ondersteunende begeleiding kan zich op verschillende manieren in praktijk worden gebracht zoals

1.   persoonlijke coach voor cliënt

2.   coaching in thuissituatie

3.   pedagogische hulpverlening voor ouders

 

Deze ondersteunende begeleiding kan als doel hebben:

·      Cliënt weer in samenleving terug te brengen

·      Client sociale vaardigheidstraining te geven en deze in praktijk te brengen d.m.v. activiteiten buiten de deur

·      Ouders te ondersteunen met opvoedingsvragen

·      Ouders de mogelijkheid te bieden om zonder kind iets te ondernemen.

 

Een nieuw begin voor u en uw kind!